www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

2 лева капитал за регистрация на фирма


  2 лева капитал за регистрация на фирма в България

2 лева капитал за регистрация на фирма в България

Съгласно последните промените в Търговския Закон, обнародвани с ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изискуемият капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност е променен от 5 000.00 (пети хиляди) лева на 2.00 (два) лева.

Тази промяна ще позволи на много млади предприемачи да започнат собствен бизнес и да се открият нови работни места.