www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Цени

Ние третираме вашите пари, с вниманието, с което харчим своите. Малка или голяма, в днешно време всяка компания е внимателна при разходването на своя бюджет. Да се придържате към предвидените си разходи е важно, но от още по-голямо значение е, ако можете да ги оптимизирате. Ниe ви предлагаме умерени цени за високо качество на услугите, което винаги е добра инвестиция.

За подробна информация, моля попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с Вас в най-кратки срокове.

   
Лични данни
Име * : 
Телефон :
E-mail * :  
Фирмени данни
Наименование на дружеството :
Правна форма на дружеството :
Вид дейност :
Чуждестранно участие :
Дъщерни дружества :
Основна дейност
Регистрация по ЗДДС :
Сделки със страни от ЕО :
Сделки със страни, извън ЕО :
Задължение за отчитане по МСФО :
Месечни показатели
Брой приходни фактури :
Брой разходни фактури :
Брой банкови сметки :
Брой касови апарати :
Видове търговски обекти, които използвате /магазини, офиси, складове/ :
Поддържате ли складови наличности със стоки :
Използвате ли складова програма :
Брой персонал
По трудов договор :
По граждански договор :
По договор за управление и контрол :
Самоосигуряващи се лица :
Необходими услуги
Моля, отметнете услуги :

Други специфични Ваши изисквания или допълнителни услуги, от които се нуждаете:
 
Изпрати