www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Партньори

Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България
Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България

Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България е професионално сдружение с нестопанска цел, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията има следните цели:

• да подкрепя и развива професионалната квалификация на своите членове, чрез предоставяне на информация, публикации, курсове и последващо обучение;
• да работи за утвърждаването и прилагането на международно приети и признати добри практики в областта на финансовия анализ, инвестициите и управлението на активи;
• да осигурява възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между своите членове;
• да членува в и да си сътрудничи със сродни местни и  международни организации и сдружения споделящи целите на Асоциацията.


http://www.bima.bg

Копула Кепитъл Адвайзърс ООД
Копула Кепитъл Адвайзърс ООД

Копула Кепитъл Адвайзърс е консултантска компания, специализирана в проучване на капиталовите пазари, корпоративен анализ и консултиране в областта на финансирането по различни програми.


Услуги:

• Корпоративни финанси:
- Бизнес оценяване;
- M&A консултанции;
- Финансов анализ;
- Финансово реструктуриране.
• Мениджмънт консултиране:
- Корпоративни стратегии;
- Организационен дизайн;
- Бизнес планиране;
- Консултиране по Програми за финансиране;
- Финансови консултации;
- Проучване и анализ на капиталовите пазари.


http://www.copula.bg