www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Актуално

МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ДАНЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Корпоративен данък - 10%

Данък при източника - 10%


Данък върху разходите - 10%

- представителни
- социални
- гориво

Данък дивидент – 5%


ДДС – 20%
• ДДС върху туристически услуги – 9%
• ДДС при вътреобщностни доставки–0%
• ДДС при износ – 0%

Данък върху доходите на физически лица – 10%

Осигурителни вноски – 30.7% - 31.7%

АНКЕТА
От къде научихте за нас?

От интернет 50 %
От препоръка на познат 35 %
Друго 15 %


Гласувайте !
 
2 лева капитал за регистрация на фирма
2 лева капитал за регистрация на фирма в България
повече
Корпоративен данък
Кой попада в обсега му? Данъчна ставка. Данъчно непризнати разходи. Срокове за плащане. Деклариране на данъка.
повече
Данък дивидент
Кой попада в обсега му? Необлагаеми доходи от разпределение на дивидент. Данъчна ставка. Кой удържа данъка и в какъв срок го плаща?
повече
Данък при източника
Кои доходи са облагаеми? Данъчни ставки. Срокове за внасяне. Деклариране и внасяне на данъка.
повече
Данък върху разходите
Кои разходи се облагат с окончателен данък? Кои от облагаемите с окончателен данък разходи могат да се освободят от облагане? Данъчна ставка. Задължени лица. Деклариране и внасяне на данъка.
повече
Данък добавена стойност
Кои лица попадат в обсега му? Видове доставки по ЗДДС. Данъчни ставки. Регистрация по ЗДДС. Деклариране и внасяне на данъка.
повече
Данък върху доходите на ФЛ
Кой попада в обсега му? Кое лице е местно? Данъчна ставка. Кои доходи са облагаеми? Деклариране на дължимия данък.
повече
Социално осигуряване
Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по трудов договор или договор за управление и контрол. Осигурителен доход. Минимална работна заплата за 2009 г. Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по граждански договор. Осигурителен доход.
повече