www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Социално осигуряване


  Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по трудов договор или договор за управление и контрол. Осигурителен доход. Минимална работна заплата за 2009 г. Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по граждански договор. Осигурителен доход.

Социални и здравни осигуровки

Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по трудов договор
или договор за управление и контрол:

Размерът на осигурителните вноски през 2008 г. е между 31% и 31.7%, дължими от работодател и служител в съотношение 60%:40%.
Включват:
• 13% - фонд Пенсии (за лица родени след 31.12.1959);
• 18% - фонд Пенсии (за лица родени преди 01.01.1960);
• 5% - фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (за лица родени след 31.12.1959);
• между 0.4% и 1.1% (в зависимост от вида дейност) – фонд Трудова злополука и професионална болест;
• 3.5% - фонд Общо заболяване и майчинство;
• 1% - фонд Безработица;
• 8% - фонд Здравно осигуряване;
• 0.1% - фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите″.

Осигурителен доход:

• максимален осигурителен доход - 2 000.00 BGN (EUR 1 022.58) месечно;
• минимален осигурителен доход -  различен за отделните групи дейности;
• минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица - 260.00 BGN (EUR 132.94) месечно.

Минимална работна заплата за 2009г.

• 240.00 BGN (EUR 122.71)

Задължителни осигурителни вноски за лица, наети по граждански договор:

• 13% - фонд Пенсии (за лица, родени след 31.12.1959);
• 18% - фонд Пенсии (за лица родени преди 01.01.1960);
• 5% - фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване (за лица родени след 31.12.1959);
• 8% - фонд Здравно осигуряване″.

Осигурителен доход за лица, наети по граждански договор:

• Осигурителния доход е равен на договореното възнаграждение, намалено с 25% нормативно признати разходи, но не повече от 2000.00 BGN (EUR 1 022.58) месечно.