www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

За нас » За компанията


За компанията
 

Акаунтинг Адвайзърс е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност:
предоставяне на финансово-счетоводни услуги и консултации;
съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети;
изготвяне на счетоводни справки и експертизи;
извършване на икономически и финансови анализи и проверки;
рекламно-информационна дейност;
търговско представителство;
посредничество и агентство на чуждестранни и български физически и юридически лица в страната и в чужбина,
както и всички други дейности незабранени със закон или друг нормативен акт.

Фирмени данни:

Акаунтинг Адвайзърс ООД
ЕИК 200856167
1164 гр. София,
кв. "Лозенец"
ул. "Милин Камък" № 31,
ет.1, ап.3

Представители:

Любомира Бояджиева
Мирослава Владимирова

Методи на представителство:

Заедно и поотделно